GOST 7.32-2001 davlatlararo standarti

GOST 7.32-2001 davlatlararo standarti
"Axborot, kutubxona va nashirlik ishi standartlar tizimi. Ilmiy-tadqiqot ishlar hisoboti. Tuzilma va rasmiylashtirish qoidalari"


252 KB

Davlat buyurtmasi asosida bajariladigan innovatsion loyiha uchun
S H A R T N O M A


132 КB

Ilmiy-texnika dasturlari doirasida bajariladigan amaliy tadqiqotlar uchun
S H A R T N O M A


118 КB

Ilmiy-texnika dasturlari doirasida bajariladigan fundamental tadqiqotlar uchun
S H A R T N O M A


137 КB

Hissadorlik asosida mablag‘ bilan ta’minlash to‘g‘risida
S H A R T N O M A


67 КB