O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarorlari

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
«Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida»
gi 22.05.2017 y. № 304-sonli Qarori;

539 KB

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
«Ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlarini amalga oshirish to‘g‘risida»;
gi 19.05.2017 y. № 302-sonli Qarori;

369 KB

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
«Innovatsion loyihalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishni rag‘batlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»
gi 20.05.2009 y. № 144-sonli Qarori;

235 KB

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
«Ilmiy xodimlar mehnatini yanada rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»
gi 18.08.2009 y. № 233-sonli Qarori;

273 KB

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
«Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim hamda oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni attestatsiyadan o‘tkazish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»
gi 28.12.2012 y. № 365-sonli Qarori.

248 KB