Agentlik bo'limlari
Texnologiyalar transferini tashkil qilish va innovatsiya yarmarkalarini o'tkazish bo'limi

Bo'lim boshlig'i: F.Raximov

Tel.: 233-25-65

E-mail: f.rakhimov@uzscience.uz


Xalqaro ilmiy-texnik hamkorlikni rivojlantirish bo'limi

Bo'lim boshlig'i: Sh.Mamatqulov

Tel.: 233-24-29

E-mail: sh.mamatkulov@uzscience.uz


Oliy ta'limdan keyingi ta'lim faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi

Bo'lim boshlig'i: Sh.Sodiqova

Tel.: 233-54-15

E-mail: sh.sodikova@uzscience.uz


AКT bo'limi

Bo'lim boshlig'i: X.Butanov

Tel.: 236-73-29

E-mail: ict@uzscience.uz


Texnika fanlari bo'yicha dasturlar va loyihalarni tahlil qilish, shakllantirish va muvofiqlashtirish bo'limi

Bo'lim boshlig'i: Ya.Xodjaev

Tel.: 233-69-61

E-mail: technical@uzscience.uz


Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha dasturlar va loyihalarni tahlil qilish, shakllantirish va muvofiqlashtirish bo'limi

Bo'lim boshlig'i: K.Astanakulov

Tel.: 232-20-68

E-mail: k.astanakulov@uzscience.uz


Tabiiy fanlar bo'yicha dasturlar va loyihalarni tahlil qilish, shakllantirish va muvofiqlashtirish bo'limi

Bo'lim boshlig'i: N.Kattaev

Tel.: 233-24-53

E-mail: n.kattaev@uzscience.uz


Ijtimoiy-gumanitar fanlar bo'yicha dasturlar va loyihalarni tahlil qilish, shakllantirish va muvofiqlashtirish bo'limi

Bo'lim boshlig'i: O.Abduazimov

Tel.: 236-73-75

E-mail: o.abduazimov@uzscience.uz


Ilmiy-texnik ma'lumotlarning davlat resurslarini shakllantirish bo'limi

Bo'lim boshlig'i: S.Bobojonov

Tel.: 233-47-12

E-mail: s.bobojonov@uzscience.uz


Moliya-iqtisod bo'limi

Bo'lim boshlig'i: A.Farmonov

Tel.: 236-78-04

E-mail: a.farmonov@uzscience.uz


Umumiy bo'lim

Yurist: I.To'xtaev

Tel.: 233-28-37

E-mail: i.tukhtaev.i@uzscience.uz


Kadrlar bo'yicha mutaxassis: N.Aripdjanovna

Tel.: 232-05-33

E-mail: kadr@uzscience.uz


Ish yurituvchi: M.Baxodirova

Tel.: 232-05-33

E-mail: devonxona@uzscience.uz